GLINE LOGO
Pavojai Sveikatai Simbolis

Rimtas Pavojus Sveikatai

Šis simbolis reiškia rimtą ilgalaikę grėsmę sveikatai.

 • Kancerogenas
 • Mutageniškumas
 • Toksiškumas reprodukcijai
 • Kvėpavimo takų sensibilizatorius
 • Toksiškumas tiksliniams organams
 • Aspiracinis toksiškumas
Pavojai Sveikatai Simbolis

Šauktukas

Skubus odos, akių ar kvėpavimo takų dirgiklis arba narkotinė medžiaga.

 • Dirgina (oda ir akis)
 • Odos sensibilizatorius
 • Ūmus toksiškumas (kenksmingas)
 • Narkotinis poveikis
 • Dirgina kvėpavimo takus
 • Pavojinga ozono sluoksniui
Pavojai Sveikatai Simbolis

Išmeskite į šiukšliadėžę! Nešiukšlinti

Ne visus gaminius ar pakuotes galima perdirbti, tačiau šis ženklas visiems primena, kad su atliekomis reikia elgtis tinkamai: jas išmeskite į šiukšliadėžę.