ES Projektai

UAB „Greenlab Solutions“ įgyvendino projektą, kurio metu buvo sukurta transporto priemonėms skirtos produkcijos pakuočių dizainas. Sprendimas dėl projekto įgyvendinimo priimtas siekiant įdiegti naujus, patrauklius gaminių dizaino sprendimus, kurie tiesiogiai įtakos įmonės konkurencingumą, realizacijos pajamų, darbo našumo augimą.

Projekto tikslas – padidinti UAB „Greenlab Solutions” prekės ženklo transporto priemonėms skirtos chemijos produkcijos patrauklumą, žinomumą ir prieinamumą, sukuriant naujas gaminių pakuotes. Projekto įgyvendinimo metu bus kuriami universalūs ir originalūs gaminių dizaino sprendimai, atliepiantys skirtingas socialines ir ekologines problemas, šiems skirtingiems gaminiams premium ir ekonominiai linijai: – stabdžių skysčiui; – antifryzui G11; – antifryzui G12; – sintetiniams tepalams; – pusiau sintetiniams tepalams; – mineraliniams tepalams.

Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašyta pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-838 „DIZAINAS LT“.

Projekto finansavimas – 19950,50 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo  2020 m. birželio 23 d. iki 2021 birželio 22 d.